Sve o boji zuba

Mnogo je važna činjenica da svaki čovjek ima jedinstvenu boju zuba. Obojenost zuba ovisi od niza subjetivnih i objektivnih faktora. Da bi se uopće moglo shvatiti što sve to utječe na njihovu boju potrebno je znati sastav zuba. Zub se između ostalog, sastoji od dva tvrda zubna tkiva koja utječu na njihovu boju. Unutrašnji dio-dentin jeneprovidan i žućkasto-narančaste do smeđe boje. ...